Realisatie

Heropening Dorpshuis

Na heel veel overleg, subsidieaanvragen in 7-voud, nog meer overleg en onderhandeling, veel passen en meten en als laatst “but not least” heel veel zelfwerkzaamheid van alle vrijwilligers wordt het verbouwde Dorpshuis op 4 april 2008 met een “Open Huis” heropend.

De ruimte die van 1995 tot en met 2004 in gebruik was als bibliotheek is verbouwd tot een fraaie zaal. De nieuwe gordijnen voor de glazen scheidingswand met de gang, de fraaie overgordijnen in een warme kleur, de nieuwe tafels, alsmede de verlichting geven de ruimte een gezellige uitstraling.
Ook de foyer kreeg nieuwe gordijnen en vloerbedekking en tot slot kwam er ook nog een heel praktische aanpassing: nieuwe schoonloopmatten.

Boven op zolder werd de grote ruimte afgetimmerd in een achttal vakken. Iedere vereniging heeft nu een eigen ruimte om spullen die niet wekelijks nodig zijn op te slaan.

Het meest profijt van de verbouwing wordt verwacht van de klimaatbeheersing, waar ook de Rabozaal van profiteert. Metingen zullen uitwijzen of de geluidwerende wand ook echt geluidwerend is.

Tot slot werd nog een mobiele bar aangeschaft die de mogelijkheid biedt
bij grote evenementen bezoekers vanaf twee plaatsen te voorzien van koffie en andere drankjes.

De sponsorcontracten die ruim 12 jaar geleden werden afgesloten waren alle verlopen.  Het bestuur is erin geslaagd een aantal nieuwe sponsors aan te trekken en de contracten met bestaande sponsors te verlengen. De nieuwe ruimte kreeg de naam Bloemendaal & Wiegerinckzaal.
Eind 2011 werd de grote zaal omgedoopt tot Roessingh-zaal. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd het naambord onthuld door Ingrid en Peter Roessingh-Spruyt, de huisartsen in het dorp.
De sponsor van de bovenzaal Gert-Jan van den Berg heeft met behulp van vrijwilligers de gang geheel opnieuw bestraat. Hij voorzag het straatwerk, dat geheel verzakt was,  bovendien op eigen initiatief van het logo van het Dorpshuis. De entree oogt nu weer uitnodigend.
Op de bovenverdieping is een kast geplaatst waar inwoners van Voorst hun bibliotheekboeken kunnen afhalen. De bibliotheekvestiging in het dorp is wegbezuinigd en zo kunnen de inwoners toch nog -zij het beperkt-  gebruik maken van de uitleenservice.
Inmiddels heeft tot onze spijt de Rabobank besloten niet langer de ‘lens’ te willen sponsoren. Het bestuur moet dus op zoek naar een nieuwe naamgever.