Stichting eigenaar Dorpshuis

Stichting Dorpshuis koopt gebouw gemeente

Met het passeren van de akte bij notariaat Van Drimmelen, Noordman, Slaghekke kwam donderdag het Dorpshuis aan de Schoolstraat in Voorst in het bezit van de Stichting Dorpshuis Voorst. Mr. M. Slaghekke verzorgde de benodigde ‘papieren’ voor een vriendenprijs. Dat was veel en ingewikkeld werk omdat uit de kadastrale gegevens bleek, dat er in het midden van de Roessinghzaal een stuk grond van de kerk bleek te liggen en het grasveld tussen kerk en dorpshuis van de gemeente bleek te zijn en niet van de kerk. Als koper van het gebouw inclusief de grond eromheen heeft de Stichting dat allemaal opnieuw laten inmeten door het kadaster en door een grondruiling met de kerk (met gesloten portemonnee) weet nu iedereen wat van wie is.

Het is dan ook met trots dat het stichtingsbestuur kan melden dat het eigenaar is geworden van het Dorpshuis, inclusief parkeerplaatsen en dorpspomp.

Te koop

Eind 2013 vroeg een medewerker van de gemeente Voorst hoe de stichting er tegenover stond om het gebouw te kopen van de gemeente. Het bestuur gaf aan dit te willen onderzoeken, schreef onder meer een ondernemersplan en liet een onderhoudsplan opstellen voor de komende tien jaar. De doelstelling van de stichting: “Het Dorpshuis in Voorst behouden als een gebouw dat voor iedereen toegankelijk is, waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden en daarbij een ontmoetingsplek voor veel mensen is en blijft”, stond hierbij voorop. Ook een zeer belangrijk aspect is dat het gebruik (huur) en de consumpties betaalbaar blijven.

Het alternatief,  een bordje met te koop bij het Dorpshuis - een wel heel rigoureuze maatregel- vond het bestuur onaanvaardbaar.

Verantwoordelijk

Nadat alle plussen en minnen zijn overwogen en de doelstelling die het stichtingsbestuur zichzelf gesteld had, was gerealiseerd, was de weg vrij om over te gaan tot aankoop van het gebouw.

Voor de dorpsbewoners betekent dit, dat ook u een beetje verantwoordelijk bent voor het behoud van ons Dorpshuis. Het is nu aan de gebruikers, alle Voorsternaren en derden, om zoveel mogelijk gebruik te maken van het Dorpshuis zodat we in het dorp een plek hebben en houden waar iedereen terecht kan om zijn of haar activiteit uit te voeren, gezellig samen te zijn, elkaar te ontmoeten of een feestje te geven. Het bestuur stelt zich heel flexibel op en er is heel veel mogelijk. Alle vrijwillige medewerkers zullen proberen zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen.

Ook gaat het bestuur actief lobbyen om meer activiteiten binnen te halen, zodat het bestaansrecht gegarandeerd blijft.

Sponsors zijn uiteraard ook van harte welkom, dit kan in alle vormen zoals financieel, maar natuurlijk ook met hulp op allerlei gebied.

Het bestuur Stichting Dorpshuis Voorst denkt met deze grote stap een goed besluit te hebben genomen en hoopt op deze manier het Dorpshuis te kunnen behouden en een centrale plek voor het dorp te blijven.